Welcome to Our Website

บุพเพสันนิวาส 2 จ่อขายโทเคน ดึงรายย่อยเป็นผู้ร่วมลงทุนหนังดัง

“คิวบิกซ์” ในเครือกสิกรไทยเตรียมแถลงเปิดตัว พร้อมประกาศเสนอขายโทเคน “บุพเพสันนิวาส 2” 22 ก.พ.นี้ เปิดทางรายย่อยลงทุนได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท คิวบิกซ์ (Kubix) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านบล็อกเชน บริษัทย่อยของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (KBTG) ในเครือธนาคารกสิกรไทย เตรียมแถลงเปิดตัว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

พร้อมกันนี้ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดการออก “DESTINY TOKEN” หรือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินี เป็นครั้งแรกของวงการภาพยนตร์ไทย ถือเป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) เป็นรายที่ 2 ต่อจาก “SIRIHUB TOKEN” ของ บมจ.แสนสิริ

ทั้งนี้ สำหรับ “DESTINY TOKEN” ทางบริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด ได้ยื่นไฟลิ่งเวอร์ชันแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนให้ได้มาผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนในภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส 2” ผ่านการเข้าทำสัญญาร่วมลงทุน (Investment Agreement) กับกิจการร่วมค้า “เดสทินีเดอะ มูฟวี่”

ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (GDH) สัดส่วน 70% และ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (BTV) อีก 30% และ นำผลตอบแทนที่ได้รับจากสัญญามาจัดสรรให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัล

โดยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2565 โดยมีกำหนดการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศพร้อมกันในต้นเดือนพฤษภาคม 2565

เสนอขาย 16,087 โทเคน มูลค่า 265.22 ล้านบาท
โดยข้อมูลตามไฟลิ่ง “DESTINY TOKEN” จะเสนอขายทั้งสิ้น 16,087 โทเคน มูลค่าระดมทุนรวม 265.22 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี และไม่สามารถขยายระยะเวลาของโครงการออกไปได้ ไม่ว่ากรณีใด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับโทเคน โดยผู้ออกโทเคนฯ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566

ซึ่งจะแบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.โทเคน ไอแอมแกล็ด (I am Glad Token) จำนวน 15,559 โทเคน ราคาเสนอขาย 5,559 บาทต่อโทเคน มูลค่าเสนอขายรวม 86.49 ล้านบาท

2.โทเคน ไอแอมดีไลเท็ด (I am Delighted Token) จำนวน 459 โทเคน ราคาเสนอขาย 155,559 บาทต่อโทเคน มูลค่าเสนอขายรวม 71.40 ล้านบาท

3.โทเคน ไอแอมแฮปปี้ (I am Happy Token) จำนวน 69 โทเคน ราคาเสนอขาย 1,555,559 บาทต่อโทเคน มูลค่าเสนอขายรวม 107.33 ล้านบาท

รายย่อยซื้อได้ไม่เกิน 300,000 บาท
สำหรับผู้ที่สามารถลงทุนได้ ประกอบด้วย

1.ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษลงทุนได้ไม่จำกัด

2.ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท จัดสรรตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแบบ First Come First Served โดยการจองซื้อและได้รับการจัดสรรจะเป็นการซื้อและถือครองตลอดอายุโครงการ ไม่มีการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตลาดรอง

ผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี เพิ่มตามรายได้
ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนฯ แต่ละประเภทจะได้รับผลตอบแทนพื้นฐานจากการร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 ในอัตราเดียวกันอยู่ที่ 2.99% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น และผลตอบแทนพิเศษในอัตรา 2.01% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น ในกรณีที่ภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 มีรายได้ Box Office ทั่วประเทศตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และการชำระคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่นักลงทุนในมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อถึงวันสิ้นสุดโครงการ

ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนรวมของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินีทั้ง 3 ประเภทเท่ากับ 5% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นตลอดอายุของโครงการ โดยผู้ออกโทเคนจะจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท แบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกเมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี (365 วัน) นับแต่วันเริ่มต้นโครงการ และงวดที่ 2 เมื่อโครงการมีอายุครบ 2 ปี (730 วัน) โดยจะจ่ายผลตอบแทนภายใน 14 วัน หลังครบแต่ละงวด

รับสิทธิ “ของสะสม-แลกซื้อป๊อบคอร์น-บัตรดูหนังฟรี”
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะได้แสตมป์คอลเลกชันพิเศษจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 และส่วนลดการซื้อป๊อบคอร์น มูลค่า 40 บาท จำนวน 10 สิทธิ์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ (SF) และสิทธิ์รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 มูลค่า 100 บาท และมูลค่า 40 บาทต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง รวมไปถึงของที่ระลึกและเสื้อคอลเลกชันพิเศษ

ขึ้นเครดิตชื่อตอนท้ายภาพยนตร์
อย่างไรก็ดี ผู้ถือโทเคนฯแต่ละประเภท จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่แตกต่างกัน โดยผู้ถือโทเคน ไอแอมดีไลเท็ด และผู้ถือโทเคน ไอแอมแฮปปี้ จะได้รับการปรากฎชื่อเป็น Special Destiny Excutive Producer ในเครดิตท้ายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 และได้ดิจิทัลโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 ที่มีชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัล จำนวน 1 ภาพต่อโทเคน

เฉพาะผู้ถือโทเคน ไอแอมแกล็ด จะได้บัตรชมภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 รอบพิเศษก่อนใคร จำนวน 2 สิทธิ์ต่อโทเคน ณ รอบและโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ที่กำหนด 20 สาขาทั่วประเทศ และได้ดิจิทัลโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 ที่มีหมายเลขลำดับ กำกับในแต่ละภาพจำนวน 1 ภาพต่อโทเคน
เฉพาะผู้ถือโทเคน ไอแอมดีไลเท็ด จะได้ร่วมชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 รอบพิเศษก่อนใคร

และร่วมกิจกรรมในโรงภาพยนตร์กับผู้กำกับ และนักแสดงนำจากภพพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 จำนวน 2 สิทธิ์ต่อโทเคน ที่โรงภาพยนตร์ SF world cinema และบัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 จำนวน 2 ที่นั่งต่อโทเคน ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF

และเฉพาะผู้ถือโทเคน ไอแอมแฮปปี้ จะได้ร่วมงานเลี้ยง Special Destiny Excutive Producer รับประทานอาหารกลางวันจำนวน 2 ที่นั่งต่อโทเคน พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกจำนวน 1 ใบต่อ 1 โทเคนเท่านั้น และชมภาพยนตร์รอบ World Premiere จำนวน 2 สิทธิต่อโทเคน โดยงานจะขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.65 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า และได้บัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 จำนวน 10 ที่นั่งต่อโทเคน ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance